Fredagens jordbävning i Malaysia förklaras enligt vice försteministern av att bergets “väsen” kände vrede efter utländska bergsbestigare poserat nakna på toppen. Det är därför han bara är “vice” försteminister.