Karlshamns politiker lockas med godis in i främmande bil.

Leave a Reply