Kent Ekeroth försvar med att ”den som gett sig in i leken får leken tåla” kan få allmänheten att uppfatta honom som ett dagisbarn. Detta har gjort Fridolin upprörd, att uppfattas som ett dagisbarn är hans roll.

Leave a Reply